xoves, 20 de abril de 2023

A EMPREGABILIDADE

A Empregabilidade é a capacidade dunha persoa traballadora de atopar e manter un emprego.

CUESTIÓNS A TER EN CONTA:
  • O mercado de traballo, estrutura e tendencias.
  • A Actitude ante a procura de emprego.
  • O obxectivo profesional.
  • Vías de acceso ao emprego.