mércores, 26 de abril de 2023

O CURRICULUM VITAE

A Procura de Emprego debe partir da realización dun bo e axeitado CURRICULUM.

Podemos definilo como: 

 • Tarxeta de presentación na busca de emprego. É o primeiro instrumento de contacto entre a persoa demandante de emprego e a empresa.
 • Primeira impresión que se recibe de nos.
 • Primeiro filtro que deben pasar os candidatos
 • Documento que resume de forma clara os datos persoais, a formación e a experiencia profesional dunha persoa.
 • Ten que conseguir atraer o interese  e espertar a atención do que o le.

 Algunhas RECOMENDACIÓNS PARA A ELABORACIÓN DO CURRICULUM VITAE:

 • Brevidade. Non exceder de dúas paxinas.
 • Linguaxe claro e directo.
 • Nunca contar fracasos.
 • Intentar non deixar “lagoas temporais”, por exemplo períodos sen traballo ou sen estudos que poidan suscitar dúbidas.
 • Non cometer faltas de ortografía.
 • Enviar orixinais.
 • Non grapar  as follas.
 • Facelo a medida da oferta á que se acude.
 • Non asinalo
 • Non mencionar termos económicos.
 • Non incluír diplomas nin xustificantes,  pero ter preparados os documentos e títulos do reflectido no cv.
 • Incluír a data de actualización.

QUÉ DEBO INCLUÍR NO MEU CV

QUÉ NON DEBO INCLUÍR NO CV

Datos Persoais (incluír fotografía tamaño carnet)

Formación académica

Formación Complementaria

Experiencia profesional

Idiomas

Informática

Outros datos de interese

Referencias

Fotografía dunha boda, na praia, etc

Letras recargadas ou excesivamente creativas

Mentiras

Ao realizar apreciacións dos propio coñecementos, se debe ser o máis obxectivo posible evitando frases como familiarizados en… acostumado a..


A clave do cv reside no seu poder de comunicación.

Debe transmitir dúas mensaxes:  Que a persoa é capaz de realizar o traballo, e que é rentable para a empresa.

Debe orientar cara as túas posibilidades futuras e non as experiencias pasadas.

Unha boa presentación non é importante, é imprescindible.

Non existe un formato mellor ca outro. A elección dependerá da situación en cada momento.

CV CRONOLÓXICO

CV FUNCIONAL OU TEMÁTICO

CV COMBINADO OU MIXTO


Unha vez que temos decidido como estructurar e distribuír a información, debemos redactar o cv.  Existen plataformas en liña que ofrecen plantillas para deseñar o cv dunha forma atractiva e visual. A continuación achegamos algunhas delas:

CANVA

ONLINE CV

CV MAKER

RESUMONK

VISUAL CV

LIVE CAREER