luns, 17 de abril de 2023

AS EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORALA ETT, é unha empresa que serve de intermediaria para procurar un emprego a unha persoa traballadora. É unha empresa que se dedica a contratar a persoas traballadoras para cedelas a outras compañías, é dicir, a seus clientes non son as persoas senón as empresas.

Así mesmo as Empresas de Traballo Temporal poderán actuar como axencias de colocación, cando cumpran os requisitos establecidos no texto refundido da Lei de Emprego, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2015, do 23 de outubro, e a súa normativa de desenvolvemento.

A lei establece que os contratos celebrados a través das ETT son de carácter temporal:
- Eventual o por circunstancias da produción: ata 12 meses
- Interinidade: non superará los 3 meses.
- Por obra e servizo.

Máis información en:A continuación achegamos un listado de ETT DE INTERESE nas que poderás inserir o teu curriculum vitae. Preme no nome da ETT e accederás a súa web: